Rezolucioni
Me Rezolutë
Numri i Pjesës Markë Madhësia Aplikacion Rezolucioni Përbërja Shkëlqimi Ngjyrat Kërkesë për Kuotim
NL280210AM15-04A NLT 21.3" MD 2800×2100 LCM 1400 Grayscale
Top