Rezolucioni
Me Rezolutë
Numri i Pjesës Markë Madhësia Aplikacion Rezolucioni Përbërja Shkëlqimi Ngjyrat Kërkesë për Kuotim
700408 Plastic Logic 4.7" Handheld & PDA 800×450 EPD,   EPD Grayscale  
Top