Rezolucioni
Me Rezolutë
Numri i Pjesës Markë Madhësia Aplikacion Rezolucioni Përbërja Shkëlqimi Ngjyrat Kërkesë për Kuotim
ELF0701AB Futaba 0.68" Wearable 84×84 PM-OLED, OLED 65K  
Top