Madhësia
Sipas madhësisë
Numri i Pjesës Markë Madhësia Aplikacion Rezolucioni Përbërja Shkëlqimi Ngjyrat Kërkesë për Kuotim
EL640.400-CB1 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-C3 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CB1 Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-C3 Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CD4 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 20 Mono(Yellow)
EL640.400-C2 Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-C2 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CD3 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 20 Mono(Yellow)
EL640.400-CB3 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CD3 Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 20 Mono(Yellow)
LQ091B1LW01 SHARP 9.1" GM 822×260 LCM 380 16.7M
MD640.400-52 FINLUX 9.1" IA 640×400 EL 110 Monochrome
LJ640U27 SHARP 9.1" IA 640×400 EL Monochrome
EL8358HR PLANAR 9.1" IA 640×400 EL 130 Monochrome
MD640.400-50 FINLUX 9.1" IA 640×400 EL 110 Monochrome
MD640.400-54 FINLUX 9.1" IA 640×400 EL 110 Monochrome
EL640.400-CE4 PLANAR 9.1" IA 640×400 EL 30 Monochrome
EL640.400-CE5 PLANAR 9.1" IA 640×400 EL 30 Monochrome
EL640.400-CE6 PLANAR 9.1" IA 640×400 EL 30 Monochrome
EL8358MS PLANAR 9.1" IA 640×200 EL 130 Monochrome
Top