Politika e privatësisë

1. përdorimi i përmbajtjes së faqes

Faqja e internetit rezervon të drejtën të interpretojë përmbajtjen e kësaj faqeje dhe përmbajtjen e kësaj faqeje vetëm për përdorimin tuaj personal. Përmbajtja e përfshirë në të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera pronësore, ju duhet të respektoheni dhe një kopje do të ruhet. nëse përmbajtja e faqes pa deklaratën e duhur, nuk do të thotë se faqja nuk ka të drejta, nuk do të thotë se sajti nuk pretendon të drejta dhe ju duhet të respektoni parimin e mirëbesimit dhe interesat legjitime të përmbajtjes për përdorim legjitim. ju nuk mund të modifikoni, kopjoni, shfaqni publikisht, publikoni ose shpërndani materiale të tilla në asnjë mënyrë ose t'i përdorni ato për qëllime publike ose komerciale. ndaloni ndonjë nga këto materiale për çdo faqe tjetër interneti ose media të tjera të shkruara ose mjedis kompjuterik të rrjetit. përmbajtjen në faqe dhe modifikoni formën e mbrojtjes ligjore nga ligji për të drejtën e autorit, çdo përdorim i paautorizuar mund të përbëjë të drejtën e autorit, markën tregtare dhe të drejta të tjera ligjore. nëse nuk i pranoni ose shkelni këto kushte, autorizimi juaj për të përdorur faqen do të ndërpritet automatikisht dhe ju duhet të shkatërroni menjëherë çdo material të shkarkuar ose të printuar.

2. faqja e shpërndarjes së informacionit

disponueshmëria e përmbajtjes në këtë faqe pa asnjë formë garancie. nuk garanton saktësinë dhe plotësinë absolute. siti në produktet, teknologjitë, programet, çmimi dhe shpërndarja do të jenë subjekt i ndryshimit pa paralajmërim. përmbajtja e faqes mund të ketë skaduar, usa-panel.net. asnjë angazhim për t'i përditësuar ato. lëshimi me energji i informacionit mund të jetë në lokalin tuaj, ende nuk mund ta merrni produktin, procesin ose shërbimin, mund të aplikoni te kontaktet dhe shpërndarësi i biznesit i usa-panel.net.

3. paraqitjet e përdoruesve

përveç dispozitave të privatësisë, përveç atyre, ju dërgoni ose postoni ndonjë material në sajt, ose informacioni i kontaktit (në tekstin e mëtejmë kolektivisht i referuar si informacion) do të konsiderohet jo-konfidencial dhe jo pronësor. përdorimi juaj i kësaj faqeje nuk do të cenojë ligjet, rregulloret dhe moralin publik, të mos dërgojë ndonjë material të paligjshëm, kërcënues, shpifës, shpifës, të turpshëm, pornografik ose materiale të tjera të paligjshme. nëse njerëzit kanë përmbajtje informacioni dhe ndikim, ka prova të paralajmërimit ose kundërshtimit ndaj kësaj faqeje, mos ngurroni të fshini mesazhin ose pezullimin e pakufizuar të informacionit të shfletuesit të internetit, pa pasur nevojë të merrni pëlqimin paraprak, pa detyrim për të postuar njoftimin, situatën është serioze, kjo faqe mund të hiqet nga përdoruesi.

4. përdoruesit shkëmbejnë përmbajtje

usa-panel.net punon për të monitoruar ose rishikuar përdoruesit për të dërguar ose postuar mesazhe ose për të komunikuar vetëm me njëri-tjetrin informacion në çdo fushë përgjegjësie, duke përfshirë por pa u kufizuar në dhomat e bisedave, forumet usa-panel.net ose forume të tjera përdoruesish, dhe çdo shkëmbim i përmbajtjes.usa-panel.net për përmbajtjen e ndonjë shkëmbimi të tillë nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi, pavarësisht nëse ato shkaktojnë shpifje, privatësi, turpësi ose probleme të tjera.usa-panel.net ruhet kur gjendet fshihet konsiderohet si përmbajtje abuzive, shpifëse, e turpshme ose ndryshe e kundërshtueshme e drejtë për informacion.

5. faqe për të shkarkuar softuer për t'u përdorur

nëse shkarkoni softuer nga përdorimi i softuerit për të përmbushur marrëveshjen e licencës së softuerit për të sjellë të gjitha kushtet e licencës së softuerit. kur lexoni dhe pranoni marrëveshjen e licencës së softuerit përpara se dispozitat nuk mund ta shkarkoni ose instaloni softuerin.

6. lidhjet me faqet e internetit të palëve të treta

lidhjet e sajtit me faqet e internetit të palëve të treta vetëm si një lehtësi për ju. nëse përdorni këto lidhje, do të largoheni nga site.usa-panel.net nuk ka shqyrtuar asnjë faqe të palëve të treta, këto sajte dhe përmbajtjet e tyre nuk kontrollohen, pa përgjegjësi. nëse vendosni të përdorni ndonjë lidhje me faqet e palëve të treta, pasojat dhe rreziqet e tyre të mundshme përballohen nga ju.

7. kufizimi i përgjegjësisë

usa-panel.net dhe furnizuesit e tij ose pala e tretë e përmendur nuk është përgjegjës për asnjë dëm (përfshirë por pa u kufizuar në fitimet e humbura, të dhënat e humbura ose ndërprerjen e biznesit të shkaktuar nga dëmtimi), nëse një dëm i tillë është një përdorim i duhur ose nuk mund të përdorë faqen e internetit, dhe lidhjet e sajtit me çdo faqe interneti ose ndonjë informacion të përmbajtur në faqe të tilla të shkaktuara, dhe pavarësisht nëse ata e kanë atë kontratë, deliktin ose ndonjë bazë tjetër ligjore paraprakisht dhe ky ka qenë një dëm i tillë mund të ndodhë këshilla. nëse e përdorni këtë faqe si rezultat i informacionit ose të dhënave të nevojshme për mirëmbajtjen, riparimin ose korrigjimin e pajisjeve, duhet të jeni të vetëdijshëm se ato duhet të përballojnë të gjitha kostot që rrjedhin prej saj.usa-panel.net në rast të situatave të mëposhtme pa përgjegjësi: transmetimin e informacionit nga ofruesi i shërbimit të rrjetit (usa-panel.net. dhe personi i autorizuar i tij) përveç atij të iniciuar; transmetimi i informacionit, drejtimi, lidhja dhe ruajtja sigurohet nga procesi i nevojshëm teknik automatik, zgjedhja e ofruesit të shërbimit të rrjetit të informacionit; përveç kërkesave të tjera të përgjigjes automatike, ofruesi i shërbimit të rrjetit nuk i zgjedh këta ofrues dhe marrës informacioni; Sistemi i ofruesve të shërbimeve të rrjetit ose ndërmjetësi i rrjetit ose ruajtja e përkohshme e informacionit kopja e formularit, në rrethana normale, jo një person i ndryshëm nga marrësi i synuar mori kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar akses në transmetimin e informacionit, rrugëzimin ose duke u lidhur në një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose rrjetit të transmetimit të përmbajtjes së informacionit të paprekur.

8. parimet e përgjithshme

usa-panel.net mund t'i modifikojë këto kushte në çdo kohë. ju duhet të vizitoni këtë faqe për të kuptuar kushtet aktuale, sepse këto terma janë të lidhura ngushtë me ju. dispozita të caktuara të këtyre kushteve mund të jenë në disa faqe me njoftime ligjore të përcaktuara shprehimisht ose terma të zëvendësuara.

Top